Home » Confidențialitate » Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

(Ultima actualizare la 21 septembrie 2020) MVGM și filialele sale vă respectă confidențialitatea. Uneori avem nevoie de câteva date cu caracter personal ale dvs. pentru a ne putea oferi serviciile. Procesăm datele dvs. cu caracter personal cu grijă și în conformitate cu legea. Această politică de confidențialitate stabilește ce date folosim și cum stocăm, protejăm și procesăm aceste date. Această politică de confidențialitate guvernează activitățile tuturor companiilor care fac parte din grupul MVGM, precum și site-urile web www.mvgm.com, www.ikwilhuren.nu, www.mvgmbedrijfsmakelaars.nl, www.thejamescompany.nl și www.watsonholmes.nl (în continuare „site-urile web”) și serviciile pe care le oferim („serviciile”).

1 Verificator

Operatorul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul grupului MVGM este MVGM Holding B.V., De Bruyn Kopsstraat 9K, 2288 EC Rijswijk, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 857803384.

MVGM a numit un responsabil cu protecția datelor. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor folosind datele de contact menționate la 11.

2 Scopul și temeiurile legale ale prelucrării

Procesăm date cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor noastre în domeniul administrării proprietății, inclusiv asociații de proprietari, servicii de administrare și agenții de închiriere. De asemenea, colectăm date cu caracter personal în contextul operațiunilor noastre comerciale, inclusiv recrutarea și selectarea personalului, sarcini administrative, securitate, gestionarea sistemelor IT, respectarea obligațiilor legale, arhivarea și gestionarea cererilor, reclamațiilor și litigiilor. De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal în scopuri de marketing și comunicare, inclusiv gestionarea site-urilor web și trimiterea de buletine informative prin e-mail,  în scopuri statistice și de analiză, în contextul informațiilor de gestionare atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri și în contextul dezvoltării de produse informaționale în beneficiul terților. Aceste produse informaționale vor prelucra informații doar la nivel agregat pentru a ne asigura că nu pot fi urmărite înapoi la persoane fizice.

Temeiurile legale pentru prelucrare sunt încheierea și implementarea acordurilor pe care le încheiem cu dvs., respectarea obligațiilor legale și urmărirea intereselor noastre legitime, ale clienților noștri și ale terților, cum ar fi proprietarii de clădiri și asociațiile de proprietari. Vă vom cere întotdeauna permisiunea pentru trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail și pentru plasarea cookie-urilor și a balizelor web. Puteți revoca permisiunea în orice moment.

În multe cazuri, MVGM acționează ca procesator de date în numele operatorului de date (proprietarul clădirii sau asociația proprietarilor ). Aceasta implică faptul că MVGM prelucrează datele dvs. cu caracter personal numai atunci când este solicitat de către operatorul de date. Prin urmare, datele dvs. cu caracter personal ar fi putut fi transmise către MVGM de către proprietarul reședinței dvs. sau al proprietății comerciale. De asemenea, înseamnă că orice solicitări sau reclamații cu privire la datele dvs. personale nu vor fi decise de MVGM, ci vor fi transmise operatorului de date pentru o decizie, conform cerințelor GDPR.

Este posibil să vă rugăm să participați la un studiu de piață pentru care am delegat un procesator. Folosim aceste date pentru a ne evalua și îmbunătăți serviciile. Puteți închide sondajul oricând. Vom împărtăși răspunsurile dvs. numai clienților noștri și acestea nu vor fi niciodată publicate.

3 Ce ​​date personale?

Dacă vizitați site-ul web, procesăm următoarele date cu caracter personal:

 • Numele browserului pe care îl utilizați;
 • Sistemul de operare pe care îl utilizați;
 • Furnizorul dvs de servicii de Internet;
 • Dispozitivul pe care îl utilizați;
 • Detalii despre locație;
 • Obiceiurile și acțiunile de navigare.

Dacă vă înregistrați și / sau vă folosiți de Serviciile noastre, procesăm și următoarele date cu  caracter personal:

 • Nume;
 • Sex;
 • Detaliile adresei;
 • Reședință;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de email;
 • Data de nastere;
 • Starea civilă
 • Adresa IP;
 • Numărul documentului pașaportului sau actului de identitate;
 • Detaliile plății;
 • Detalii despre venituri;
 • Alte date relevante în contextul furnizării serviciilor noastre.

4 Originea datelor cu caracter personal

Obținem datele dvs. cu caracter personal atunci când le împărtășiți chiar dvs. cu noi, sau când le obținem în contextul serviciilor noastre (sau a unuia dintre celelalte scopuri de prelucrare ale noastre) prin terțe părți, cum ar fi proprietarii de clădiri, companii de informații comerciale sau din surse publice precum Registrul Comerțului sau OCPI.

5 Destinatarii datelor cu caracter personal

Nu vom împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru unul dintre scopurile de prelucrare stabilite la 2. Datele pot, de exemplu, să fie partajate cu proprietarii de clădiri sau asociațiile de proprietari în contextul furnizării serviciilor noastre. Se pot face schimburi de informații cu firme de informații comerciale la încheierea unui contract de închiriere.

Datele pot fi, de asemenea, partajate cu contractanții angajați de noi (indiferent dacă sunt sau nu pentru beneficiul clienților noștri), cum ar fi firmele de mentenanță, furnizorii de servicii IT sau ofițerii judiciari. Datele de plecare ale ocupanților pot fi împărtășite cu potențialii ocupanți în cazul închirierilor rezidențiale. În cazul în care astfel de contractori sunt procesatori în temeiul articolului 4 alineatul (8) GDPR, vom încheia întotdeauna un acord scris de procesator.

6 Transferul de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene

Ca regulă, MVGM nu vă partajează datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene. Dacă datele sunt transferate în afara Uniunii Europene și țara în cauză nu oferă un nivel adecvat de protecție în conformitate cu articolul 45 GDPR, transferul va avea loc pe baza unor măsuri de securitate adecvate în conformitate cu articolul 46 GDPR sau în conformitate cu cu una dintre condițiile prevăzute la articolul 49 GDPR, de exemplu pentru că transferul este necesar pentru un acord încheiat între dvs. și MVGM sau un acord încheiat între MVGM și o terță parte în interesul dvs. sau pentru că ați acceptat transferul.

7 Perioada de păstrare

Nu vă vom păstra datele cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopurile stabilite la 2.

8 Cookie-uri

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt necesare pentru a putea naviga  liber pe site-ul web și pentru a profita de elementele sale specifice, cum ar fi accesarea unor informații disponibile numai pentru utilizatorii înregistrați.

Putem folosi cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați Declarația noastră privind cookie-urile.

9 Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul să solicitați MVGM accesul la datele dvs. Dacă datele sunt incorecte, incomplete sau irelevante, aveți dreptul să solicitați modificarea sau completarea acestora. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți procesării și să solicitați MVGM eliminarea datelor.

În anumite circumstanțe, puteți solicita o copie a datelor dvs. și transferul datelor către o terță parte.

În măsura în care procesarea se bazează pe permisiunea dvs., veți avea întotdeauna dreptul de a revoca permisiunea. Revocarea acestei permisiuni nu afectează legitimitatea procesării pe baza permisiunii înainte de această revocare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, puteți contacta MVGM prin scrisoare sau e-mail folosind datele de contact oferite mai jos. MVGM va decide asupra cererii dvs. în termen de patru săptămâni.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere. Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

10 Modificări

MVGM își rezervă dreptul de a modifica oricând această declarație de confidențialitate, în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. Vă rugăm să verificați din când în când această pagină web pentru a vedea dacă au fost făcute modificări.

11 Contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta la:

MVGM Holding B.V.
Departamentul Compliance
W.J.M. (Martijn) Kerckhoff
Ofițer de conformitate și responsabil cu protecția datelor
E: compliance@mvgm.nl
T: 088-4324027

Adresa de vizitare: De Bruyn Kopsstraat 9K | 2288 EC RIJSWIJK | The Netherlands
Adresa pentru corespondență: căsuța poștală 1800 | 2280 DV Rijswijk | The Netherlands
Număr înregistrare la Camera de Comerț: 69252610